Studentenjobs

(English version below)

 


Bij CERcuits zijn er boeiende stageplaatsen beschikbaar in een hightech omgeving waar gewerkt wordt aan de technologie van de toekomst. Onder begeleiding kun je veel leren terwijl je ontdekt hoe een scale-up zich snel ontwikkelt. Bovendien zijn er goede kansen om na je stage te blijven! Hieronder vind je de studiegebieden waarin momenteel stages worden aangeboden:

 

Stageplaatsen in o.a.

 • Elektronica, Elektromechanica e.d. – verschillende automatisatieprojecten binnen productie en validatie/inspectie. Zowel hardware als software. 
 • Marketing –  Online marketing campagnes opzetten, sociale media development, Markstudie potentieel 
 • ITontwikkelen & upgraden van modules alsook implementatie. Development online portal. Eventueel met de combinatie hardware
 • TEW / Handelsingenieur / Handelswetenschappen e.d. – Marktstudies en business cases, ontwikkeling go-to-market strategieën. Budgeting & costing projecten. 
 • Engineering (elektronica, elektromechanica, Chemie, materiaalkunde) – Ontwikkeling en validatie nieuwe processen en producten.
 • Staat jij studiegebied er niet bij maar wil je graag bekijken of jij bij ons stage kan doen. We bespreken het graag met jou. 

 

Timing?

 • Samen te bekijken en afhankelijk van de onderwijsinstelling

 

Waar? 

 • CERcuits bevindt zich in het gebouw van de innovatie campus in Geel (Kleinhoefstraat 6)

 

 

English version


At CERcuits, there are exciting internship opportunities available in a high-tech environment where work is being done on tomorrow’s technology. Under guidance, you can learn a lot while experiencing how a scale-up develops rapidly (and there are plenty of chances to stay afterward!). Take a look below at the study areas where we currently support internships:

 

 • Electronics, Electromechanics, etc.: Various automation projects within production and validation/inspection, covering both hardware and software.
 • Marketing: Setting up online marketing campaigns and social media development.
 • IT: Developing and upgrading modules, as well as implementation, potentially with a hardware component.
 • TEW / Business Engineer / Business Sciences, etc.: Market studies, business cases, and go-to-market strategy development. Budgeting and costing projects are also part of this.
 • Engineering (electronics, electromechanics, chemistry, materials science): Development and validation of new processes and products.

 

If your study area isn’t listed but you’re interested in doing an internship with us, we’d be happy to discuss it with you!

 

Timing:

 • To be determined in consultation and depending on the educational institution.

 

Location:

 • CERcuits is located in the innovation campus building in Geel, at Kleinhoefstraat 6.

 

Intresse? Contacteer ons via Email